fbpx

За мен

Трудно е човек да пише сам за себе си, но знам че, трябва да го направя. Заради вашето любопитство и интерес. Заради необходимостта да ме познавате все пак, поне малко. Ще се опитам да го направя в общи линии и без излишни подробности. Да представя най-важното, според мен.

Всичко запозна през 1967 година. В началото бяха източните бойни изкуства и покрай тях започнах да навлизам и в света на източната култура – медицина, философия, калиграфия, живопис. В края на 70-те години на миналият век бях изпратен в Китай на специално обучение по китайското бойно изкуство У Шу (Кун Фу). Обучението ми продължи с няколко прекъсвания и през 80-те години. В школата, където попаднах, изучавах едновременно няколко традиционни направления –  бойно изкуство, словесно изкуство (философия), лечебно изкуство (медицина), калиграфско изкуство и живописно изкуство. Наричаха ги Петте Съвършенства, а хората преминали през това обучение „Майстор на Петте Съвършенства”.

По-късно през следващите години имах възможност да пътувам из повечето страни на Далечният Изток и да се срещна с много майстори и лечители от различни местни школи и направления. Това ми даде възможност да разширя още познанията и опита си и да се убедя, че в самата си същност всички древни лечебни школи са еднакви. Това постави основата на моите дългогодишни изследвания в тази област, които описах в своята книга „Канон за Здравето”. Днес, както и през всичките тези години, аз непрекъснато прилагам придобитите  умения в тези пет области на китайската традиционна култура.

В областта на бойното изкуство У Шу съм съучредител, вицепрезидент и президент на Българската Федерация по У Шу, старши треньор на българският национален отбор, главен съдия и организатор на всички турнири по У Шу в България до 2000 година. Създадох множество клубове из страната и организирах множество съдийски курсове с инструкторите. През 1993 година създадох Българска У Шу Академия, където заедно с китайски и български преподаватели обучавах студенти от цялата страна. Като международен съдия съм съдийствал на международни турнири, европейски и световни първенства по У Шу. Учениците ми са спечелили над 200 медала от национални и международни турнири. Аз също участвам в различни турнири и световни първенства в Китай. Само за последните три-четири години съм спечелил 19 медала, като 15 от тях са златни.

В областта на лечебното изкуство съм познат със своята работа далеч извън пределите на страната. Познават ме множеството ми пациенти, техните близки, както и курсистите които са се обучавали в курсовете ми по традиционна китайска медицина. Такива курсове водих в Центъра за следдипломна квалификация към Икономическият Университет във Варна, в Института по Енергетика на Човека и в Центъра за традиционни китайски изкуства „Шъндао”. От традиционната китайска медицина основно прилагам методите „Цигун терапия”, „Цигун масаж”, Ан Мо масаж, Рефлексотерапия,  Ухо-рефлексотерапия. Прилагам с успех древният китайски и тибетски метод „Wai Qi” (външна Ци) за дистанционно лечение. За този метод създадох специална авторска програма „ЦИ НЕТ” за локално и дистанционно лечение и въздействие. Специално за тези си постижения бях номиниран и включен в “Синя книга на Кембрич за най-изявените здравни специалисти по света”” за 2008 – 2009 година. Прилагам също така и тракийски лечебни методи, методи от българската народна медицина, някои от лечебните методи на богомилите и разбира се на Учителят Беинса Буно. Вижданията за Здравето на тези древни методи са общо взето еднакви и в практиката се допълват взаимно.

В областта на словесното изкуство съм познат, като автор, преводач и издател на 25 книги посветени на китайската култура. Имам подготвени за печат повече от пет нови книги. Водил съм много лекции за китайската култура, философия и начин на мислене и светоусещане. Участвал съм в множество радио и телевизионни предавания свързани с източният начин на живот и мислене.

В областта на калиграфското  и живописното изкуство съм участвал в множество общи изложби и пленери и съм организирал 20 самостоятелни изложби с живопис и калиграфия. С мои произведения разполагат много галерии и частни лица. Десет години бях преподавател по изобразително изкуство в няколко училища във Варна и други градове. Подготвял съм ученици и студенти за кандидатстване.

В артистичните среди ме познават като фотограф художник и автор на множество статии в местните вестници. В края на 80-те години бях, член на първият кино-фото клуб „Варна”, където като участвах като автор, оператор и режисьор в създаването на множество късометражни филми. Познават ме и като  участник в над 20 филмови продукции и театрални постановки, като каскадьор и консултант по каскадите. Сега обучавам и консултирам бъдещи каскадьори.

В областта на неправителственият сектор съм известен, като Председател на Управителният съвет на Института по Енергетика на Човека и негов официален представител в Общественият съвет по рехабилитация и социална интеграция на хората с увреждания” при Община Варна. Автор и координатор съм на над 25 осъществени проекта в сферата на здравеопазването, социалното дело, екологията и човешките права, които бяха финансирани с държавни и общински субсидии, от Европейският съюз и от различни български и чуждестранни фондации.

В момента ръководя и членувам в следните организации:

  1. Президент съм на Международна Академия за Далечният Изток „Шъндао” (“Shendao” International Far-East Academy)
  2. Президент съм на Център за Традиционни Китайски Изкуства „Шъндао” (“Shendao” Traditional Chinese Arts Center)
  3. Директор съм на „Българска Ушу Академия” (Bulgarian Wu Shu Academy)
  4. Директор и Председател на УС съм на „Институт по Енергетика на Човека” (Human Energetic Institute)
  5. Съучредител и представител съм за България на “Световен ден на Тайчи и Цигун” (World TaiJi and Qigong Day)
  6. Официален член съм на “Международен Институт по Цигун” (International Qigong Institute)
  7. Официален член на “Международен Цигун Алианс” (International Qigong Alliance)
  8. Член кореспондент съм на „ Международна Академия по Информатизация при ООН” (International Informatization Academy)
  9. Официален член съм на „Healing International”
  10.  Официален член съм на “Distant Healing International”