fbpx

Обръщение

Това е един сайт за Изцеление, Хармония и Здраве ! ПОЗДРАВявам  ви с Добре Дошли ! Отдавна исках да направя този сайт за да представя работата ми свързана с въпросите за възстановяването и съхраняването на Здравето. Налагаше го огромният ви интерес към тази моя дейност.

Ето, сайта вече е пред вас.  Информацията в него е лично от мен и се надявам да ви е полезна.

Основното в моята работа, разбира се е откриването на причините за заболяването, премахването им и създаване на нова личност, с ново мислене, с нови емоции и отношение към заобикалящият ни свят. За осъзнаването на тяхната цялост. Именно затова в древността са наричали този процес ИЗЦЕЛЯВАНЕ, тоест създаване на едно единно цяло между Тяло, Дух и Вселена, чрез вътрешна и всеобща Хармония.

Искрено се надявам да оцените това и да се възползвате !  Станете Нови хора !

Нарекох сайта ПОЗДРАВ, заради информацията, която носи тази дума. ПО ЗДРАВ е пожелание за по-добро здраве. Същата информация носи и думата ПОЗДРАВ, която често изпращаме на наши близки и познати. Казваме ПОЗДРАВи го, тоест направи го ПО-ЗДРАВ от преди това. Изпращаме и приемаме  ПОЗДРАВи, като пожелание за още по-добро Здраве. Приемете идеята за този сайт, като един ПОЗДРАВ ! Към Вас ! ПОЗДРАВявам ви ! Бъдете ПОЗДРАВи !

Станчо Станев