fbpx

За Здравето – на Човека и Вселената…

Из „Канон за Здравето“ на Станчо Станев

Вече отбелязахме и насочихме своето внимание върху факта, че човек не живее сам на планетата Земя. Той живее и е част от много и различни групи и съобщества – на семейството, приятелите, населеното място, страната, Планетата и в като цяло във Вселената… Всяко едно от тях си има свое собствено Здраве.

Естествено е, че състоянието на Здравето на всеки отделен Човек, добро или лошо, се отразява върху Здравето на всички останали. Ако организмът му боледува и неговото Здраве е нарушено, тогава веднага се нарушава и Здравето на останалите. Често хората в разговор, без да се замислят го потвърждават.

По отношение на семейството, когато един член на семейството боледува другите казват: „имаме болен човек в къщи”, тоест семейството му боледува, защото част от него е болна. В обществото на приятелите, когато има болен казват: „нашият общ приятел е болен”.

Stancho Stanev 1

Когато е нарушено Здравето на даден град, хората обикновено казват: „много хора в нашият град боледуват от тази болест”, за Здравето на дадена страна казват „в тази страна се ширят много болести”. За нашият общ дом планетата Земя, хората казват: „нашата планета е болна”, защото водите и въздуха и са замърсени, нарушено е екологичното равновесие и.т.н. Така хората изразяват своето съчувствие и тревога от нарушеното индивидуалното и общо Здраве.

В този смисъл под понятието Здраве, ние трябва да разбираме и включваме Здравето на всичките тези различни категории, които са част от едно Всеобщо Здраве – Вселенското. То се нарушава, когато се наруши Здравето на която и да е част от всеобщото, защото това действа на останалите. Трябва да бъдем отговорни към своето собствено Здраве и съхранявайки го в добро състояние ние подпомагаме Здравето на нашите приятели, на общество, сънародници и.т.н.

Това правило важи и в обратната посока. Когато боледува нашата Планета Земя, това започва да застрашава и влошава Здравето на всички земни жители. Когато е нарушено Здравето на една страна или на един град, то започват да боледуват и техните жители. Същото важи и за всяка една от изброените категории.

Когато говорим за Здравето на Човека като цяло, трябва да разбираме, че става въпрос за Здравето на всеки отделен Човек. Когато говорим за Здравето на Семейството като цяло, трябва да разбираме, че става въпрос за Здравето на всяко отделно Семейство. Когато говорим за Здравето на населеното място, като цяло, трябва да имаме предвид Здравето на всяко отделно населено място. Когато говорим за Здравето на Държавата като цяло, трябва да имаме предвид Здравето на всички държави. Когато говорим за Здравето на Планетата Земя като цяло, трябва да имаме предвид Здравето на всички Планети. Тоест, става въпрос както за Здравето на всяка една от тези общности, така и за Здравето на всеки неин член поотделно.

Ако разширим още понятието Здраве, трябва да поразсъждаваме и върху това, че жители на планетата Земя са всъщност не само хората, а и всички живи същества които я населяват – хора, животни, растения, минерали и други. Такива има на всички други планети из цялата Вселена. Те също имат свое Здраве. Всяко едно от тях е частица от общото, което ни свързва, от нашият общ дом – Вселената.

В крайна сметка, говорейки за Здраве, трябва да разбираме не само Здравето на Човека, а Здравето на цялата Вселена и всичко в нея. Защото те са свързани и взаимно зависими едно от друго. Да бъде Човек Здрав или болен е огромна отговорност, защото това се отразява на всички.

DC4300 Digital Camera

Ако Здравето на даден Човек не е добро, това се отразява и на неговото Семейство, защото и семейството боледува от болестта на този свой член. Тогава всички членове на Семейството страдат за него, помагат му, грижат се за него, мислят за него.
Ако Здравето на много хора не е добро, значи боледуват много Семейства. Ако боледуват много Семейства в едно населено място, значи боледува обществото в това населено място. Защото тогава обществото страда за тях, грижи се, помага им и мисли за тях.
Ако е нарушено Здравето на обществото в едно населено място, то се отразява на Здравето на обществото и в другите населени места, защото те започват да мислят за него, да му помагат, да се грижат за него. Тогава се нарушава Здравето на страната, като цяло, защото Здравето на много нейни населени места не е добро.

Ако Здравето на дадена страна е нарушено, то започват да страдат и другите страни, започват да мислят за тях, да им помагат, тоест нарушава се и тяхното Здраве. Нека си спомним за Здравето в страните от Третия свят, където се ширят болестите и мизерията. Всички страни страдат за тях и организират хуманитарни акции за изпращане на помощи. Ако Здравето на много страни от Планетата Земя е нарушено, то се нарушава и нейното Здраве. По същата логика се нарушава и Здравето на другите планети на Вселената като цяло.

Вселената обаче, не търпи да има дисбаланс и чрез своите послания и сурови закони въдворява ред и Хармония, предавайки го на всички свои съставни части. Тя изпраща послания до обитателите на планетата Земя примерно, за да се погрижат за нейното Здраве, защото и тяхното Здраве зависи от нейното. Нима не страдаме и ние ако нашата Планета Земя е болна? Страдаме и осъзнаваме, че трябва да и помогнем, да се погрижим за нея.

Правим ли го обаче в достатъчна степен? По същата логика би трябвало обществата на държавите, населените места и на семействата да се погрижат да се възцари Любов и Хармония в тяхната общност.

Вселената е създадена така, че в нея да цари Всеобща Хармония – между всички нейни съставни части. Има ли проблем в една от тези части, страдат и другите, страда и Вселената. Нарушено ли е Здравето на една от тях, нарушава се Здравето и на цялата Вселена. Така че, нарушеното Здраве на един отделен Човек оказва влияние върху Всеобщата Хармония. Човек трябва час по-скоро да осъзнае това с цялата му отговорност и чувство за дълг.

Както вече разбрахме, Човек боледува, заради своите лоши мисли, емоции и дела. По същата логика, едно общество, един град или една страна боледуват, заради лошите мисли, емоции и дела на своите жители. Нашата планета Земя боледува, заради лошите мисли, емоции и дела на своите жители.

Здравето на планетата Земя, ще се възстанови когато земните жители започнат да контролират своите недобри мисли, емоции и дела. Здравето на нашата страна ще се възстанови и положението ще се оправи, когато всички ние, нейните жители започнем да излъчваме само добри мисли, положителни емоции и достойни дела.

Същото е и при всеки един отделен човек, Здравето му ще се възстанови, когато той изчисти от себе си своите отрицателни мисли, емоции и дела.

Правилото за един отделен Човек, важи и за цялата Вселена.

Това е всеобщ принцип, описан в „Канон за Здравето”.

Станчо Станев