fbpx

За Лечителите…

Из “Канон за Здравето” на Станчо Станев

Още от древността лечителите са били смятани за Богоизбрани, че имат Божия дарба, че имат Божествени ръце и други подобни. Сред различните професии в древността, професията на Лечителя била сред най-уважаваните. Древните посветени познавали специални знаци и астрологически изчисления, по които можели да познаят бъдещият Лечител още в бебешка възраст. Знаело се е, че такива хора не се раждат особено често.

Откриването на бъдещият Лечител било изключително важно да стане навреме, за да може да бъде наблюдаван и обучаван. Много често дори те самите не са подозирали, че ще се занимават с подобна дейност, да помагат на хората. Обикновено те чувствали себе си, като проводници на Божествената сила и помагали чрез нея, призовавайки и насочвайки я с определени молитви, действия и ритуали. Те обикновено обяснявали това съвсем просто и неангажиращо:

„Аз съм само оръдие в ръцете на Всевишния”.

Истинските Лечители, никога не казвали, че те са излекували дадена болест и не са си присвоявали заслугата за това. Те казвали на пациентите:

„Не благодари на мен, а на Бог, защото само той може да те излекува”.

В съвременното общество, когато на Планетата настъпват много важни и бързи промени се раждат все повече и повече Лечители. Не всеки от тях успява да получи медицинско образование. Повечето от тях тихомълком вършат своята дейност и помагат на хората, без да си дават сметка за трудността на това, което правят.

Истинските Лечители са обикновено благи хора с добри очи и особено излъчване и магнетизъм. Те са внимателни, вежливи, спокойни, търпеливи, съчувстващи на болния и готови да му помогнат по всякакъв начин. Около тях обикновено витае особена енергия, която привлича хората и ги предразполага да се чувстват спокойно и комфортно. Цялостното им излъчване предизвиква у посетилите респект и уважение, като към Майстор и Учител.

Необходимо е и е много важно да се знае, че Лечителят за пациента е и наставник. Той му помага да осъзнае и намери своите грешки, да се научи как да ги преодолее и да въведе ред и Хармония вътре в себе си и в отношението си към Вселената.

Излъчването и магнетизма при всеки Лечител е различно, автентично и лично и  затова е важно всеки да намери своят Лечител, когото да приеме, като свой Спасител и Наставник…, да му повярва, да му се довери, да слуша и изпълнява предписанията му. За гордият, невеж и духовно беден човек, разбира се това винаги е било трудна задача. Ако има недоверие и предубеденост, няма да може да се получи нужната връзка и лечението да бъде успешно.

Отивайки при Лечител, човек трябва да бъде готов да направи една цялостна вътрешна ревизия и промяна на своите мисли, емоции и душевност. Трябва да си спомни, открие и извади на бял свят всички свои грешки довели до сегашното му състояние. Необходимо е всичко това да се осъзнае и чрез разкайване и прошка да се изчисти.

Разбира се не е лесно човек да си спомни всичките тези различни неприятни моменти от живота, но е важно да го направи, да извърши вътре в себе си един сериозен Душевен Катарзис, който да изчисти натрупаното с години.

Обикновено лечението на пациентите не приключва с края на посещението им при Лечителя. След края на деня, той обикновено провежда дълги медитации и се моли за Здравето и Благополучието на всеки свой отделен пациент.

 

Този период остава скрит за пациента, но е от изключителна важност за изцелението му. Имал съм случаи, когато мои пациенти са усещали това (без да съм им казвал) и на другия ден ми казват: „Вчера като си тръгнах от вас, през цялото време усещах как бяхте с мене и се чувствах все по-добре и по-добре”.

В моята практика съм имал няколко случая да приемам пациенти от Индия, страната с утвърдени древни традиции в тази посока. Въпреки, че пациентите ми бяха млади съвременни хора, те си събуваха обувките преди да влязат при мен и се поклоняваха с допрени длани пред гърди в знак на уважение и преклонение, като към човек, носещ древната традиция и мъдрост. Винаги при първото си идвате носеха и подарък, нещо ценно и символично, свързани с характера на тяхната култура. Може би трябва да се замислим над това. Ние също сме носители на древна култура, но уважението и преклонението пред хората, работещи в сферата на Духовното нещо ни се губи.

Обикновено истинските Лечители служели за проводник на Божествената енергия и въдворявали Хармония в мислите и тялото на пациента. Тава разбира се, не би могло да стане, ако в тях самите не се е възцарила Хармония. Обикновено, почти всички Лечители се занимават от години с различни енергийни практики и са доказани майстори в тази област. Колкото повече вътрешна Хармония има в Лечителя, толкова той е по-силен.

Сред истинските Лечители има различни нива на обхват на възможностите им. Има такива, които са много добри Лечители-билкари.Те използват, като лечебен метод само билколечението и се специализират обикновено в определен кръг от заболявания, където са много добри. Други истински Лечители са примерно баячките, намествачите (чекръкчии) и други. Всеки от тях е добър, но само в своята област и за определени заболявания.

Най-добрите Лечители използват предимно енергийна работа, чрез своето съзнание и обикновено приемат хора с всякакви заболявания, приемат го като предизвикателство и обикновено се справят с тях. Те обръщат специално внимание на пациента, провеждат сериозно проучване на състоянието му, пораждането и хода на заболяването, характера на пациента, отношението му към семейството, близките и хората като цяло. Едва, като получат нужната им информация те преценяват как да проведат лечението.

Понякога информация за диагнозата на заболяването, причините за настъпването му и начина на провеждане на лечението идват веднага след първоначалният разговор. Понякога тази информация се допълва в следващите срещи, по време на лечението. Аз лично съм имал случаи, при по-заплетените и сложни заболявания, тази информация да дойде чак след месец. Това разбира се става рядко, но го казвам, просто като факт.

Необходимо е съвременното общество да опознае и осъзнае същността не Лечителите, като феномен и да се погрижи за тях. Те са същества, дошли да помагат и трябва да бъдат приети, като такива. Те могат да помагат не само на хората, за подобряване на тяхното Здраве, но и на обществото при решаването на различни социални и житейски проблеми. Те помагали да се възцарява Хармония както в хората, така и в обществото.

В древността хората са знаели добре, че ако в близка пещера до дадено населено място се засели някакъв Лечител или отшелник, то цялата местност ще бъде защитена от епидемии, земетресения и дори войни.

Именно за това е необходимо да се изработят критерии да се открият и регистрират истинските Лечители, които могат и работят само и единствено в полза на обществото.

За да приключа тази тема, бих искал да обърна внимание на още един изключително важен въпрос, който често се дискутира в обществото, но само без познаване на същността на работа по лечение на дадено заболяване.

Лечителят приема даден пациент, с определени оплаквания, с определено заболяване и проблем. За да му помогне той трябва да поговори доста продължително време с него, за да разбере неговите мисли, емоции и дела, за да разбере отношението му към семейството и другите хора. Повярвайте ми, това да навлизаш в душевните нечистотии на пациента, изобщо не е лека и приятна работа.

За да го опознаеш добре и намериш причината за заболяването му, трябва да съпреживееш всичките лошотии, които е сторил в живота си, което остава скрито за пациента. Това се прави с всеки пациент, потърсил помощ. През целия ден и всеки ден. Дни, месеци и години наред. Да се ровичкаш в проблемите и грешките на хората и да се опитваш да им помогнеш да ги изчистят и да започнат наново живота си. От днес! Това не се вижда и никой не се замисля за ежедневието на Лечителя. Това е неговия труд. Повярвайте ми, това е доста тежък труд. Говоря за труда на истинските Лечители разбира се, тези които го правят.

Може ли човек да се труди, да извършва ежедневно някаква работа, да помага на хората да разрешат различни свои здравословни проблеми и да не получава възнаграждение? Всичко имат „мнение” по въпроса. Лечителите вземали пари. Много пари. Нямат право. Защо да нямат право, питам аз?  Защо да нямат право да получават възнаграждение за труда си?

Чувал съм различни мнения. Христос не бил вземал пари. Да, така е, но това е било преди повече от 2000 години. Тогава живота е бил друг. Той го е правил на открито, на улицата. Мен непрекъснато ме спират хора на улицата за да ме питат за различни здравословни проблеми и заболявания. Казвам им, помагам им, доколкото е възможно да се помогне при такива условия. Помагам им и не им вземам пари. Помагам безплатно или при минимално заплащане и на възрастни хора. Приемам го просто като, помощ на човек в беда. Безвъзмездно!

Сега сме обаче 21 век. За да приемам хората и да им помагам е нужно да имам офис (кабинет), да има определени условия и обстановка, където пациента да се отпусне и да се чувства комфортно. Не мога да го правя на улицата. Това изисква средства. Това е моята работа, за която аз трябва да получавам възнаграждение. Трябва да издържам семейството си. Аз това работя.

Чувал съм някои да казват, че това е Божия дарба и не трябва да се вземат пари за лечение. Да, това наистина е Божия дарба. Но не е ли Божия дарба и умението на художника, на музиканта, на актьора и другите представители на изкуствата. Те също използват своята Божия дарба и получават възнаграждение. Това е нормално. Мисля, че всеки трябва да получава възнаграждение за положения от него труд. Разбира се в рамките на нормалното.

Последно искам да обърна внимание и на още едно мнение, което се разпространява в обществото по отношение на Лечителите. То е за това, че Лечителите били оръдия на Сатаната. Това е толкова смешно и абсурдно, не просто се чудя на невежеството на тези, които го изказват. Оръдия на Сатаната?  Един Лечител лекува, помага на хората, решава различни техни здравословни проблеми. Значи излиза така, че Сатаната го кара да помага на хората? А това не е неговото амплоа нали?

Нищо подобно! Бог и единствено той дава на истинските Лечители дарбата да лекуват и помагат на хората. Не да си я държат за себе си, а да помагат на другите!  Той ги и контролира. Ако някой „Лечител” започне да се интересува повече от парите, от колкото да помага на хората, тоест ако парите станат водещо при него, то уменията му обикновено се отнемат.

Приключвайки тази тема искам да обобщя, че е крайно време обществото да промени отношението си към Лечителите, да разбере, че не всички са мошеници, лъжци и какви ли още не. Необходимо е да се разбере, че сред тях има истински отдадени на работата си хора, които го правят само и единствено по призвание и с Любов. Надявам се тази книга да помогне за това.